Tyto stránky zpřístupňují databázi vzorů historických tkanin ze 16. až 19. století. Obrazový korpus je výsledkem terénního výzkumu a badatelského zpracování liturgických oděvů dochovaných v brněnské diecézi. Může být užitečnou pomůckou nejen pro vědce, věnující se dějinám textilní výroby, ale také pro historiky umění, restaurátory, pracovníky památkové péče, správce farností, kurátory muzejních sbírek a další zájemce. Do budoucna se počítá s rozšiřováním obsahu databáze.

Databáze byla vytvořena ve spolupráci s Diecézním muzeem brněnského biskupství v projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR. Vznikla jako součást infrastruktury pro digitální platformy Digitalia MUNI ARTS a k jejímu vzniku rovněž přispěl projekt LINDAT/CLARIAH-CZ (velká výzkumná infrastruktura financovaná MŠMT, LM2018101).

Historické tkaniny můžete prohlížet (na této záložce) nebo v nich vyhledávat, popř. se seznamte s odbornou terminologií. Podrobnější informace o obsahu a funkcích databáze najdete v nápovědě.

Zobrazeno 1 - 40 z 404